MUDr. Igor Motíl

Urologie, andrologie, terapie sexuálních poruch

Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě absolvoval v roce 1992. Atestaci urologie I. stupně získal v roce 1996.
Je držitelem certifikátu European School of Urology, licence a specializované způsobilosti České lékařské komory pro obor urologie.

Praxi získával na Hahnemann University Hospital Philadelphia v USA. Dále pak na RTG oddělení Národního onkologického ústavu v Bratislavě, Urologickém oddělení v nemocnici v Jihlavě a urologickém oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě.

​ Po ukončení lékařské fakulty nastoupil do Národního onkologického ústavu v Bratislavě, kde pracoval na RTG oddělení. Zaměřil se zejména na ultrazvukovou a CT diagnostiku. V letech 1993 – 1997 pracoval na Urologickém oddělení v Jihlavě. V době působení v Jihlavě úspěšně složil atestaci z urologie. V roce 1998 se rozhodl nastoupit na Urologické oddělení v Novém Městě na Moravě. Zde našel kolektiv skvělých lidí a vynikajících odborníku. V roce 2001 obdržel Specializovanou způsobilost a licenci ČLK pro obor urologie .

Po přestěhování do Brna krátce působil jako zaměstnanec privátní ordinace a poté se rozhodl otevřít si vlastní ordinaci na poliklinice v Kuřimi, . Realizovat tento záměr se podařilo v únoru 2004. V roce 2006 otevřel ordinaci také v Tišnově. Zároveň si ponechal možnost jednou týdně operovat pacienty v rámci klinického dne v Novém Městě na Moravě. Rovněž spolupracuje s Urologickým oddělením nemocnice U Sv. Anny v Brně.

Speaks: English

Vzdělání

Odborné vzdělání a školení

K

1992 LF UK v Bratislavě - promoce

K

1996 Atestace urologie I.st.

K

1997 Kurs Urodynamika v klinické praxi

K

1998 European Board of Urology test

K

2000 Kongres EAU Brusel, absolvování endourologického workshopu

K

2000 Certifikát European School of Urology

K

2001 Získaná licence ČLK pro obor Urologie

Praxe

Praxe

K

1991 Hahnemann University Hospital Philadelphia, U.S.A.

K

1992-93 RTG oddělení Národní Onkologický Ústav v Bratislavě, specializace ultrasonografie a CT diagnostika.

K

1993-97 Urologické oddělení nemocnice Jihlava - sekundární lékař

K

1997-dosud Urologické oddělení Nové Město na Moravě

Odborné akce & publikace v odborných periodikách

Účast na vybraných odborných akcích a publikace v odborných periodikách v posledních letech

K

přednáška - 102nd Annual Meeting of the Japanese Urological Association , 24–27 April 2014 Kobe, Japan

K

publikování studie - International Journal of Impotence Research (2014), 1–5, Initial experience with linear focused shockwave treatment for erectile dysfunction: a 6-month follow-up pilot study

K

přednáška- 4th Annual Urological Society Conference (EUSC 2015) 5-7 November 15 Dubai, United Arab Emirates

K

přednáška- Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016, 27. – 28. května 2016 Městské divadlo Český Krumlov

K

přednáška - Pražský sexuologicko- andrologický mezinárodní kongres 20.-21.11.2015 , Senohraby

K

přednáška - XXXV. výroční konference SVL ČLS JEP, 11.11.2015 - 14.11.2015 / Zlín

K

přednáška - 18th European Society for Sexual Medicine Congress 2016. 4 – 6 February 2016 Madrid

K

přednáška - LÁBADYHO SEXUOLOGICKÉ DNI 2015. 1. – 3. 10. 2015. Trnava, Slovensko

K

publikování studie - Advances in Sexual Medicine, 2016, 6, 15-18- Treatment of Vasculogenic Erectile Dysfunction with Piezowave2 Device. Application of Low Intensity Shockwaves Using Novel Linear Shockwave Tissue Coverage (LSTC-ED®) Technique. A Prospective, Multicentric, Placebo-Controlled Study

K

publikování článku a studie v časopise Slovenské Sexuologické Společnosti

K

přednáška- 14th Urological Association of Asia Congress 2016 Singapore | 20 - 24 July 2016

K

přednáška pro urologickou společnost - Hong Kong , 24.4. 2016

K

přednáška pro urologickou společnost Amnan, Jordánsko, 27.7.2016

K

přednáška/odborný seminář Dubai 28.7.2016

K

poster/seminář kongres ESSM Nice 2.-4.2.2017

K

presentation-- 23rd World Congress of ISMST , Vienna, Austria, 4-5 November 2021