MUDr. Igor Motíl

Urologie, andrologie, terapie sexuálních poruch

He graduated from the Faculty of Medicine of Comenius University in Bratislava in 1992. He received his certification in urology I in 1996.
He holds a certificate of the European School of Urology, a licence and specialised competence of the Czech Medical Chamber in urology.

He received his training at Hahnemann University Hospital Philadelphia in the USA. He also worked at the Radiology Department of the National Cancer Institute in Bratislava, the Urology Department of the Hospital in Jihlava and the Urology Department of the Hospital in Nové Město na Moravě.

After graduating from medical school, he joined the National Cancer Institute in Bratislava, where he worked in the X-ray department. He focused mainly on ultrasound and CT diagnostics. From 1993 to 1997 he worked at the Urology Department in Jihlava. During his time in Jihlava he successfully passed the certification in urology. In 1998 he decided to join the Urology Department in Nové Město na Moravě. Here he found a team of great people and excellent specialists. In 2001, he received the Specialized Competence and Licence of the ČLK for the field of urology.

After moving to Brno, he worked briefly as an employee of a private practice and then decided to open his own practice at the polyclinic in Kuřim. In 2006 he opened a surgery in Tišnov. At the same time, he retained the possibility to operate on patients once a week during the clinical day in Nové Město na Moravě. He also cooperates with the Urology Department of St. Anne’s Hospital in Brno.

Speaks: English

Vzdělání

Odborné vzdělání a školení

K

1992 LF UK v Bratislavě - promoce

K

1996 Atestace urologie I.st.

K

1997 Kurs Urodynamika v klinické praxi

K

1998 European Board of Urology test

K

2000 Kongres EAU Brusel, absolvování endourologického workshopu

K

2000 Certifikát European School of Urology

K

2001 Získaná licence ČLK pro obor Urologie

Praxe

Praxe

K

1991 Hahnemann University Hospital Philadelphia, U.S.A.

K

1992-93 RTG oddělení Národní Onkologický Ústav v Bratislavě, specializace ultrasonografie a CT diagnostika.

K

1993-97 Urologické oddělení nemocnice Jihlava - sekundární lékař

K

1997-dosud Urologické oddělení Nové Město na Moravě

Odborné akce & publikace v odborných periodikách

Účast na vybraných odborných akcích a publikace v odborných periodikách v posledních letech

K

přednáška - 102nd Annual Meeting of the Japanese Urological Association , 24–27 April 2014 Kobe, Japan

K

publikování studie - International Journal of Impotence Research (2014), 1–5, Initial experience with linear focused shockwave treatment for erectile dysfunction: a 6-month follow-up pilot study

K

přednáška- 4th Annual Urological Society Conference (EUSC 2015) 5-7 November 15 Dubai, United Arab Emirates

K

přednáška- Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016, 27. – 28. května 2016 Městské divadlo Český Krumlov

K

přednáška - Pražský sexuologicko- andrologický mezinárodní kongres 20.-21.11.2015 , Senohraby

K

přednáška - XXXV. výroční konference SVL ČLS JEP, 11.11.2015 - 14.11.2015 / Zlín

K

přednáška - 18th European Society for Sexual Medicine Congress 2016. 4 – 6 February 2016 Madrid

K

přednáška - LÁBADYHO SEXUOLOGICKÉ DNI 2015. 1. – 3. 10. 2015. Trnava, Slovensko

K

publikování studie - Advances in Sexual Medicine, 2016, 6, 15-18- Treatment of Vasculogenic Erectile Dysfunction with Piezowave2 Device. Application of Low Intensity Shockwaves Using Novel Linear Shockwave Tissue Coverage (LSTC-ED®) Technique. A Prospective, Multicentric, Placebo-Controlled Study

K

publikování článku a studie v časopise Slovenské Sexuologické Společnosti

K

přednáška- 14th Urological Association of Asia Congress 2016 Singapore | 20 - 24 July 2016

K

přednáška pro urologickou společnost - Hong Kong , 24.4. 2016

K

přednáška pro urologickou společnost Amnan, Jordánsko, 27.7.2016

K

přednáška/odborný seminář Dubai 28.7.2016

K

poster/seminář kongres ESSM Nice 2.-4.2.2017

K

presentation-- 23rd World Congress of ISMST , Vienna, Austria, 4-5 November 2021