Léčba poruch erekce rázovou vlnou

Moderní a účinná léčba poruch erekce

Naše pracoviště jako jedno z prvních na světě zavedlo do praxe novou, efektivní metodu léčby poruch erekce nízkoenergetickou, fokusovanou rázovou vlnou.

Tato léčba, umožní vytvoření nových cév v topořivých tělesech penisu a tím zlepšení erekce. Jedná se tedy o léčbu kauzální (odstraňující příčinu) ne jenom podpůrnou, jako je tomu např. v případě léků (Viagra a pod.) .

Léčba rázovou vlnou je schválena od roku 2013 (dle guidelines Evropské Urologické Asociace) jako vhodná metoda první volby léčby ED.

Navíc lékař MUDr.Igor Motíl, jako průkopník této metody, vytvořil a zavedl do praxe, jako první na světě, metodu komplexního pokrytí tkání (LSTC-ED) a také vlastní unikátní léčebný algoritmus umožňující léčbu "šitou" na míru.